CityFM 106.2 FM - Inima ta bate ROCK?

Conecteaza-te cu Facebook
 

Anunturi

Anunt publicitar

SC Radio City FM Bucuresti SRL in calitate de beneficiar ( lider de parteneriat) a contractului de finantare POSDRU/90/2.1/S/63812  pentru proiectul intitulat Imbunatatirea competentelor profesionale ale studentilor/masteranzilor facultatilor de jurnalism prin organizarea de stagii de practica anunta organizarea unei procederi de atribuire a unui contract de achizitie de echipamente informatice si electronice necesare implementarii proiectului respectiv.

 

Denumirea, caracteristicile generale precum si cantitatile produselor solicitate sunt prezentate la pct.5 al documentatiei pentru ofertanti atasata la prezentul anunt.

 

Produsele vor fi livrate la sediul achizitorului in maxim 21 de zile de la semnarea contractului de ambele parti

Valoarea estimata a contractului este de 490.260 lei , fara TVA.

Criteriul de atribuire aplicat : pretul cel mai scazut

 

Sursa de finantare:

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 2, Domeniul major de intervenţie 2.1.

Numarul de identificare al contractului de finantare : POSDRU/90/2.1/S/63812

 

Documentatia pentru ofertanti privitoare la continutul si modul de prezentare a ofertei este atasata la prezentul anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0213102171, fax 0213101900   , e-mail [email protected]

 

Termen limită de depunere a ofertelor (data şi ora): 23.04.2011 ora 1200

 Adresa unde se primesc ofertele: sediul SC Radio City FM Bucuresti SRL , Calea Victoriei , nr 155, bl. D1, sc . 6, et 11, camera 1-5 , sect 1 , Bucuresti


Anunt publicitar

SC Radio City FM Bucuresti SRL in calitate de beneficiar ( lider de parteneriat) a contractului de finantare POSDRU/90/2.1/S/63812  pentru proiectul intitulat Imbunatatirea competentelor profesionale ale studentilor/masteranzilor facultatilor de jurnalism prin organizarea de stagii de practica anunta organizarea unei procederi de atribuire a unui contract de achizitie de mobilier necesar dotarii studioului radio destinat stagiilor de practica prevazute de proiectul respectiv.

Citeste tot


Anunt publicitar

Citeste tot


Anunt publicitar

SC Radio City FM Bucuresti SRL in calitate de beneficiar ( lider de parteneriat) a contractului de finantare POSDRU/90/2.1/S/63812  pentru proiectul intitulat Imbunatatirea competentelor profesionale ale studentilor/masteranzilor facultatilor de jurnalism prin organizarea de stagii de practica anunta organizarea unei procederi de atribuire a unui contract de achizitie a 3 pachete software administrare post radio si hardware-ul aferent necesare implementarii proiectului respectiv.

Citeste tot


Anunt publicitar

SC Radio City FM Bucuresti SRL in calitate de beneficiar ( lider de parteneriat) a contractului de finantare POSDRU/90/2.1/S/63812  pentru proiectul intitulat Imbunatatirea competentelor profesionale ale studentilor/masteranzilor facultatilor de jurnalism prin organizarea de stagii de practica anunta organizarea unei procederi de atribuire a unui contract de achizitie de produse de birotica si papetarie necesare implementarii proiectului respectiv.

Citeste tot


Anunt publicitar

SC Radio City FM Bucuresti SRL in calitate de beneficiar ( lider de parteneriat) a contractului de finantare POSDRU/90/2.1/S/63812  pentru proiectul intitulat Imbunatatirea competentelor profesionale ale studentilor/masteranzilor facultatilor de jurnalism prin organizarea de stagii de practica anunta organizarea unei procederi de atribuire a unui contract de servicii de audit financiar pentru proiectului respectiv.

Citeste tot


Anunt publicitar

SC Radio City FM Bucuresti SRL in calitate de beneficiar ( lider de parteneriat) a contractului de finantare POSDRU/90/2.1/S/63812  pentru proiectul intitulat Imbunatatirea competentelor profesionale ale studentilor/masteranzilor facultatilor de jurnalism prin organizarea de stagii de practica anunta organizarea unei procederi de atribuire a unui contract de achizitie avand ca obiect Servicii de contabilitate-expert contabil  pentru activitatile proiectului respectiv.

Citeste tot


Anunt publicitar

SC Radio City FM Bucuresti SRL in calitate de beneficiar ( lider de parteneriat) a contractului de finantare POSDRU/90/2.1/S/63812  pentru proiectul intitulat Imbunatatirea competentelor profesionale ale studentilor/masteranzilor facultatilor de jurnalism prin organizarea de stagii de practica anunta organizarea unei procederi de atribuire a unui contract de servicii de proiectare website, mentenanta si gazduire domeniu necesare implementarii proiectului respectiv.

Citeste tot


Anunt publicitar

SC Radio City FM Bucuresti SRL in calitate de beneficiar ( lider de parteneriat) a contractului de finantare POSDRU/90/2.1/S/63812  pentru proiectul intitulat Imbunatatirea competentelor profesionale ale studentilor/masteranzilor facultatilor de jurnalism prin organizarea de stagii de practica anunta organizarea unei procederi de atribuire a unui contract de achizitie de materiale publicitare si promotionale necesare implementarii proiectului respectiv.

Citeste tot


Anunt publicitar

SC Radio City FM Bucuresti SRL in calitate de beneficiar ( lider de parteneriat) a contractului de finantare POSDRU/90/2.1/S/63812  pentru proiectul intitulat Imbunatatirea competentelor profesionale ale studentilor/masteranzilor facultatilor de jurnalism prin organizarea de stagii de practica anunta organizarea unei procederi de atribuire a unui contract de achizitie avand ca obiect Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor necesare implementarii proiectului respectiv.

Citeste tot